Hãng sản xuất
  Toàn bộ sản phẩm
  Tài khoản
  Kiểm soát vào ra bằng hệ thống cổng xoay Tripod

  Kiểm soát vào ra bằng hệ thống cổng xoay Tripod

  Sử dụng cổng xoay tự động kiểm soát lối đi bộ

  Sử dụng cổng xoay tự động kiểm soát lối đi bộ

  Cửa xoay 3 càng Tripod E142 kiểm soát truy cập ra vào

  Cửa xoay 3 càng Tripod E142 kiểm soát truy cập ra vào

  Hệ thống kiểm soát truy cập lối đi bộ vào ra sử dụng Flap Barrier và cổng Tripod

  Hệ thống kiểm soát truy cập lối đi bộ vào ra sử dụng Flap Barrier và cổng Tripod

  Giải pháp cổng xoay dành cho làn đường đi bộ ra vào công ty - nhà máy

  Giải pháp cổng xoay dành cho làn đường đi bộ ra vào công ty - nhà máy

  Thiết bị kiểm soát người đi bộ sử dụng cửa xoay ba càng

  Thiết bị kiểm soát người đi bộ sử dụng cửa xoay ba càng

  Hệ thống cửa xoay Tripod Tunstile 3 chấu

  Hệ thống cửa xoay Tripod Tunstile 3 chấu

  Hệ thống kiểm soát cửa ra vào sử dụng cổng xoay 3 càng

  Hệ thống kiểm soát cửa ra vào sử dụng cổng xoay 3 càng

  Hệ thống kiểm soát người đi bộ sử dụng Tripod Turnstile

  Hệ thống kiểm soát người đi bộ sử dụng Tripod Turnstile

  Cung cấp lắp đặt cổng tay xoay 3 chấu

  Cung cấp lắp đặt cổng tay xoay 3 chấu

  Cổng xoay thiết bị kiểm soát ra vào chuyên nghiệp

  Cổng xoay thiết bị kiểm soát ra vào chuyên nghiệp

  Trang 1 2 3 4 5 6 7 Next / 11
  X

  Bạn cần tư vấn ?