Tài khoản
Phụ kiện chấm công

Phụ kiện chấm công là các thiết bị linh kiện cần thiết khi sử dụng thiết bị chấm công, các thiết bị phụ kiện giúp cho việc sử dụng Máy chấm công đạt được hiệu quả tốt hơn.

Các linh phụ kiện chấm công có chức năng bổ sung tối ưu cho các thiết bị chấm công như nguồn điện luôn luôn ổn định, việc xác nhận chấm công thông qua các phụ kiện như thẻ giấy, thẻ từ…các phụ kiện dễ dàng thay thế tháo lắp cho các phụ kiện đã quá cũ hoặc hỏng, giúp cho chất lượng của thiết bị luôn được đảm bảo và đạt hiệu quả làm việc tốt nhất cao hơn.