Tài khoản
Kiểm soát vân tay

Máy chấm công  - kiểm soát ra vào vân tay là gì?

🔹 Câu trả lời đơn giản đó là một cỗ máy làm thay nhiệm vụ chấm công hay kiểm soát mọi sự ra vào của 1 nhân viên nhân sự làm nhiệm vụ hàng ngày này. Và cũng chính là vì nó là máy móc nên sẽ không có sự nể nang chênh lệch hay sai sótn nào trong chấm công - kiểm soát

🔹 Điểm khác biệt của Kiểm soát cửa ra vào bằng vân tay hay chấm công chính là tính bảo mật an toàn tuyệt đối. Nếu như chấm công chỉ ghi nhận giờ ra vào của nhân viên thì ở kiểm soát cửa ra vào bằng vân tay thì ai có vân tay mới có thể ra vào cửa, chẳng những ưu việt về mặt chấm công mà còn có thể kết hợp với báo trộm, báo cháy...