Tài khoản
Kiểm soát thẻ từ

- Kiểm soát thẻ từ là hệ thống kiểm soát ra vào mở cửa bằng thẻ từ, cũng giống như với kiểm soát ra vào bằng vân tay vậy, kiểm soát ra vào bằng thẻ cũng sử dụng những thiết bị như: Khóa cửa, bộ chuyển đổi nguồn, nút Exit, và đầu đọc mở cửa bằng thẻ.

- Ưu điểm: Kiểm soát ra vào thẻ từ có chi phí thấp, tính chuyên nghiệp cao. Thẻ mở cửa có thể kết hợp với cùng thẻ nhân viên hoặc cho hệ thống bãi đỗ xe.