Tài khoản
Kiểm soát khuôn mặt

- Hệ thống nhận dạng khuôn mặt là một trong những ứng dụng máy kiểm soát - chấm công tự động xác định hoặc nhận dạng khuôn một của nhân viên khi đi qua chấm công hay kiểm soát mà không cần phải sử dụng tới vân tay hay thẻ từ.

- Hệ thống này thường được sử dụng trong các hệ thống an ninh và có thể được so sánh với các dạng sinh trắc học khác như các hệ thống nhận dạng vân tay hay tròng mắt.

- Chấm công và Kiểm soát ra vào bằng khuôn mặt là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, bằng cách nhận dạng từng đối tượng trên khuôn mặt vì vậy tính bảo mật và độ chính xác rất cao.